23 juni 2020

Positieve resultaten inzet laserapparatuur tegen vogelgriep besmetting bij pluimveebedrijven

Featured image for “Positieve resultaten inzet laserapparatuur tegen vogelgriep besmetting bij pluimveebedrijven”

De Universiteit van Wageningen is eind november 2019 een onderzoek gestart naar de inzet van laserapparatuur om pluimveebedrijven te beschermen tegen bezoeken van wilde (water)vogels die vogelgriep kunnen overbrengen. De eerste testresultaten laten een positief resultaat zien.

Pluimvee beschermen tegen de vogelgriep

Ieder jaar wordt er zo nu en dan vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Nederland1, per situatie wordt beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, zoals het instellen van een ophokplicht en vervoersverbod of het ruimen van besmette dieren.

Het is belangrijk dat het pluimvee zo goed mogelijk wordt beschermd door onder andere een goede hygiëne protocol op te stellen zoals; schoon transport, desinfectie bij betreden van de stal en goede ongediertebestrijding. Voor uitloopvogels is het belangrijk dat het contact met wilde (water)vogels tot een minimum wordt beperkt2.

Wilde (water)vogels kunnen de vogelgriep overbrengen op pluimvee

Laserapparatuur als bescherming tegen wilde (water)vogels

In Nederland hebben met name bedrijven met uitloop, kalkoenbedrijven en eendenbedrijven een duidelijk grotere kans om geïnfecteerd te raken met het virus in vergelijking met bedrijven zonder uitloop. Dit blijkt uit onderzoek van WBVR (Wageningen Bioveterinary Research)3,4.

De Universiteit van Wageningen is eind november 2019 een onderzoek gestart naar de inzet van laserapparatuur om pluimveebedrijven te beschermen tegen wilde (water)vogels. De lasers zijn op een uitloopbedrijf dat in het verleden vaker besmet raakte met de vogelgriep geïnstalleerd. Het effect van de lasers wordt gemonitord en beoordeeld.

Hoopgevende resultaten

De eerste beoordelingen van de videobeelden laten hoopgevende resultaten zien. Zonder gebruik van de laser wordt er vrijwel iedere nacht bezoek van wilde eenden gezien; daarnaast bezoeken in de morgenuren verschillende zangvogels zoals de merel, kauw en witte en gele kwikstaart de uitloop. Met gebruik van de laser wordt er ’s nachts geen enkele eend meer in de uitloop gesignaleerd, en zijn er ’s morgens ook vrijwel geen zangvogels meer te zien5.

Deze resultaten zijn hoopgevend. Uitlooppluimvee lijkt met deze extra maatregel veilig te zijn van wilde vogels en er is geen extra arbeid nodig na de eenmalige programmering van de laser. Hoewel niet voorkomen kan worden dat de vogelgriep in verschillende vormen zal blijven opduiken, kan met deze oplossing het pluimvee wel zoveel mogelijk beschermd worden.

Laserapparatuur als bescherming tegen vogelgriep

Wat is de vogelgriep

Vogelgriep (ook wel vogelpest of Aviaire Influenza) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij vogels. Pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogels (duiven en zwanen) kunnen deze ziekte krijgen. Symptomen zijn: het pluimvee lijkt te overlijden zonder klinische problemen, plotseling daalt de eierproductie, het pluimvee eet niet meer en heeft last van overvloedige traanvorming.

Een melding aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verplicht met als mogelijk gevolg dat de pluimvee geruimd moet worden. Helaas is dit scenario de realiteit voor vele pluimveehouders. De kosten voor preventie van de vogelgriep en schadekosten kunnen oplopen in de vele tienduizenden euro’s.

Pluimvee kan op verschillende manieren vogelgriep oplopen6:
• Contact met wilde vogels (verspreiding via traanvocht, mest en luchtwegen)
• Via besmet materiaal zoals voer, kratten, transportmiddelen en mensen die in contact zijn geweest met het virus.
• Stofdeeltjes uit een besmette stal (lucht verspreiding)

  1. https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-aviaire-influenza-vogelgriep
  2. https://drive.google.com/file/d/1Cx5cUMbmT88TbDRIUQ86DVI5Qe1ohpZm/view
  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1750-2659.2012.00348.x
  4. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0276_article
  5. https://www.1health4food.nl/nl/1health4food/Projecten/Laserapparatuur-om-wilde-watervogels-te-weren-bij-pluimveebedrijven-1.htm
  6. https://www.veearts.nl/dierziekten/vogelgriep/#:~:text=Pluimvee%20kan%20op%20verschillende%20manieren,zijn%20geweest%20met%20het%20virus.

Delen: