1 oktober 2015

FloraHolland Rijnsburg reduceert meeuwenoverlast voor klanten

Featured image for “FloraHolland Rijnsburg reduceert meeuwenoverlast voor klanten”

Situatie vooraf
De vestiging van FloraHolland in Rijnsburg heeft te maken met overlast van meeuwen. De vogels gebruiken het enorme grinddak van de veiling (ongeveer 250.000 vierkante meter) als verblijf- en broedplaats. ‘Vooral in het broedseizoen kunnen de meeuwen erg agressief zijn en vallen mensen aan. Om aan die onveiligheid een einde te maken hebben we de Agrilaser Autonomic aangeschaft’, zegt Benno van Zuilen, technisch specialist bij FloraHolland.

Resultaten na gebruik
FloraHolland gebruikt in totaal drie lasers en de vogeloverlast is sterk gereduceerd. Van Zuilen: ‘Doordat de vogels ’s nachts voortdurend worden verjaagd door de laser, gebruiken ze het dak niet meer als slaapplaats. Uitgezonderd een paar plaatsen waar de lasers niet kunnen komen. Maar de overlast daalt enorm.’ Doordat de bloemenveiling dicht bij de kust ligt, zijn de meeuwen nooit ver weg.

Bedrijf: FloraHolland
Waar: Rijnsburg, Nederland
Product: Agrilaser Autonomic
Waarom: Meeuwen vallen mensen aan
Sinds: Januari 2015

Resultaten

  • Klanten, leveranciers en medewerkers worden met rust gelaten
  • Minder schoonmaakkosten
  • Geen extra personele inzet
  • Eenvoudige bediening
  • Groot bereik

Interview Benno van Zuilen, technisch specialist FloraHolland

FloraHolland is een coöperatie in eigendom van bloemen- en plantenkwekers. Er wordt jaarlijks voor ruim €4 miljard aan bloemen en planten verhandeld. FloraHolland heeft vijf handelsplaatsen, waarvan één in Rijnsburg. Het uitgestrekte bedrijfsterrein in Rijnsburg voorziet veel meeuwen van een slaap- en broedplaats. Vooral op het grinddak vertoeven de dieren graag en brengen ze hun jongen groot. Met de komst van drie Agrilasers Autonomic is dat grotendeels verleden tijd.

Agressief
‘De belangrijkste reden voor ons om de Agrilaser Autonomic aan te schaffen is dat onze huurders, klanten en leveranciers werden aangevallen door meeuwen. Zeker op het moment dat ze net jongen hebben, kunnen ze behoorlijk agressief zijn. Dat zorgt voor onveilige situaties’, zegt technisch specialist Benno van Zuilen van FloraHolland. Sinds de Agrilasers zijn geïnstalleerd is dat een stuk minder geworden. Het aantal jonge meeuwen is gehalveerd.

Groot bereik
De vestiging van FloraHolland in Rijnsburg is met 250.000 vierkante meter ontzettend groot (ongeveer 35 voetbalvelden).

Van Zuilen vindt dat de drie Agrilasers Autonomic de vlakke gebieden goed bestrijken. ‘Je redt het nooit om 100% dekking te krijgen. Hoe je de lasers ook neerzet er blijven altijd wel wat gebieden waar je niet komt, maar de dekking is prima en het bereik van de lasers is met 2 kilometer ontzettend groot.’

Laser veel effectiever
Voordat de Agrilasers begin 2015 werden geïnstalleerd, gebruikte FloraHolland andere vogelverjaagsystemen. ‘We hadden toeters en andere geluidoplossingen. Maar het effect daarvan was verwaarloosbaar. De vogels vlogen weg, maar twee minuten later waren ze er weer. Bovendien is het geluid voor ons en de omgeving ook niet prettig. Daarna hebben we een tijd de Agrilaser Handheld gebruikt. Die was wel effectief. We zagen duidelijk dat de overlast minder werd. Groot nadeel voor ons was echter dat het best veel manuren kost om het hele terrein te bestrijken. Bovendien verbleven de vogels ook ’s nachts op de daken. Nu gaat alles automatisch. Af en toe passen we het patroon van de laser aan en dan kunnen we weer een tijd vooruit’, zegt Van Zuilen. Hij hoopt dat het in de toekomst mogelijk wordt om de Agrilaser rechtstreeks vanaf de pc bij te stellen.Delen: