22 januari 2018

Ganzen verjagen met laser licht zonder verstoring van de weidevogels

Featured image for “Ganzen verjagen met laser licht zonder verstoring van de weidevogels”

Door volgens een protocol de Agrilaser Autonomic uit te zetten tijdens het broedseizoen, voorkomen wij verstoring van de weidevogels. De aanwezigheid van ganzen is het hoogst tijdens de wintermaanden. Dat is dan ook wanneer de Autonomic start met ganzen verjagen.

Ganzen verjagen van Paul Dijkzeul zijn land
Locatie:Haarlem, Nederland
Soort toepassing:Melkboerderij
Aanleiding:Verlies van hoge kwaliteit gras door grazende ganzen
Probleem vogels:Grauwe gans (Anatidae)
Oppervlakte boerenland:35 ha
Jaarlijkse schade door vogels:€ 15.000
Schade per ha per jaar:€ 213
Systeem:1 x Agrilaser Autonomic 500
In gebruik sinds:November 2016
Vermindering in vogelaantallen:100% (Januari 2018)
Schadevermindering:100% (Januari 2018)
Laserprojectiegebied:0,35 km2

Situatie vooraf
Veehouder Paul Dijkzeul verliest veel gras als gevolg van grazende ganzen. Gras dat dient als voedsel voor de koeien. De compensatie van de overheid dekt niet alle schade die door de ganzen is toegebracht.

Resultaten na gebruik
De ganzen blijven weg van het boerenland en de ganzenschade is gereduceerd. De veehouderij heeft na overleg met de belanghebbenden een protocol ingevoerd voor het voorkomen van verstoring van weidevogels door de automatische laser.

Ganzen verjagen voorkomt schade en zorgt ervoor dat overheidscompensatie niet meer nodig is

Veehouder Paul Dijkzeul heeft 35 hectare land in de buurt van Haarlem. Het grootste deel hiervan is bestemd als grasland voor de 65 melkkoeien. Het gras moet van de hoogste kwaliteit zijn omdat het dient als voedsel voor de koeien. Helaas eten grauwe ganzen van het gras en ze bevuilen het met hun uitwerpselen waardoor de kwaliteit van het gras afneemt en de koeien het niet willen eten.

het verleden hingen boeren plastic zakken en linten op rondom hun land om vogels weg te jagen en compensatie van de overheid te kunnen verkrijgen. Een jaar of vijf geleden zijn de regels veranderd en waren deze oplossingen niet meer nodig. Dijkzeul werkt dagelijks samen met jagers die de ganzen verjagen en afschieten. Als ze niet in de buurt zijn, probeert de veehouder de vogels met zijn tractor of hond weg te jagen. “Het is erg demotiverend om de vogeloverlast op deze manier te bestrijden. Een hopeloze taak als je niet over de juiste middelen beschikt.”

Compensatie van de overheid
In 2015 ontving Dijkzeul een compensatie van € 9.500,- van de overheid voor de geleden ganzenschade. Maar volgens de veehouder dekt dit niet alle kosten: “De taxateur schat alleen het verlies van de kwantiteit van het gras maar kijkt niet naar de kwaliteit van het gras dat is overgebleven. De werkelijke schade is daarom minimaal 50% hoger, rondom € 15.000 per jaar.”

Weidevogels en lasers
De veehouderij grenst aan de gemeentegrens van Haarlem en een natuurgebied. Dijkzeul heeft de inzet van de Agrilaser Autonomic met de belanghebbenden besproken.

Sommigen waren erg positief en anderen een tikkeltje bezorgd. “Het wordt als een voordeel beschouwd dat we de ganzen niet meer hoeven af te schieten, maar een neveneffect van de effectieve laser kan het beïnvloeden van weidevogels zijn.” Deze weidevogels, zoals de kievit en grutto, broeden op en rondom de veehouderij. “Door volgens een protocol de Agrilaser Autonomic uit te zetten tijdens het broedseizoen, voorkomen wij verstoring van de weidevogels.” De aanwezigheid van ganzen is het hoogst tijdens de wintermaanden. Dat is dan ook de tijd dat de Agrilaser Autonomic actief is. Als in het voorjaar het broedseizoen van weidevogels begint, neemt het aantal ganzen af. Zodra het aantal ganzen afneemt en het broedseizoen start, kan de automatische laser uitgezet worden tot de herfst. Op deze wijze wordt de eventuele verstoring van weidevogels door het laserlicht voorkomen.Delen: