28 maart 2018

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verjagen ganzen met laser

Featured image for “Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verjagen ganzen met laser”
Locatie:Amstelmeer, Noord-Holland
Vogelprobleem:Vegetatievraat door ganzen waardoor de werking van de golfbrekers wordt aangetast
Vogels die de schade veroorzaken:Ganzen (Anatidae)
Tijd van het jaar met vogelproblemen:April t/m augustus
Dagdeel met vogelproblemen:Van zonsopgang tot zonsondergang
Aantal vogels voor Autonomic installatie:100+ (maart 2017)
Aantal vogels na Autonomic installatie:1 tot 2 (augustus 2017)
In gebruik sinds:April 2017
Vogelwering:Twee stuks Autonomic gevoed door een zonnepaneel en accu’s
Vogelgedrag:Ganzen eten het riet en trappen het plat waardoor het een minder sterke basis voor de golfbrekers vormt
Consequenties:Als gevolg van de schade die de ganzen veroorzaken kan de basis van de golfbreker, die nodig is om de intensiteit van de golfslag te reduceren, zich niet voldoende ontwikkelen. De golfbreker moet daardoor ieder jaar worden gerepareerd, wat herplantingskosten en arbeid met zich meebrengt.
Jaarlijkse kosten zonder Autonomic:Het herplanten van het riet kost jaarlijks € 15.000 – 20.000

Lagere kosten in harmonie met de natuur

Het Hoogheemraadschap bespaart, dankzij de Autonomic € 20.000 per jaar aan herplantsingskosten.

De vorming van de golfbreker wordt beïnvloed door sterke golfslag en wind. Riet wordt geplant om de grond bijeen te houden om erosie en afkalving tegen te gaan. Als gevolg kan de golfbreker zich niet natuurlijk ontwikkelen. Ganzen tasten het riet aan waardoor het geen sterke basis kan vormen.

In het verleden zijn verschillende methoden geprobeerd voor een basis waarop riet kan groeien, helaas zonder resultaat. Het kostte ieder jaar € 15.000 – € 20.000 om een nieuwe laag riet te planten. Naast de kosten van het aanplanten, wordt ook het milieu verstoord door de menselijke aanwezigheid op de golfbreker. Het Hoogheemraadschap streeft ernaar de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan met minimale menselijke tussenkomst.

Door de inzet van de Autonomic kon het riet zich tijdens de zomer zodanig ontwikkelen dat de vogels geen schade meer konden toebrengen. Hierdoor is er een sterke basis voor de golfbreker gevormd. Na installatie had het Hoogheemraadschap geen omkijken naar de Autonomic. Het eindresultaat waren lagere kosten en minder druk op de natuur.

In 2018 zal de Autonomic op een andere locatie op de golfbreker worden geïnstalleerd.

“De Autonomic is effectief, gebruiksvriendelijk en levert een verbetering voor de flora en fauna van het Amstelmeer ”

Gerard Jonker, Specialist beheer watersysteem, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het riet tijdens de installatie in april 2017

Het riet in augustus 2017


Delen: