3 maart 2017

Lasers beschermen biologisch pluimvee tegen vogelgriep

Featured image for “Lasers beschermen biologisch pluimvee tegen vogelgriep”

Nederlandse lasertechnologie ingezet na verruiming Britse ophokplicht

 
Delft, 9 maart 2017 – De Nederlandse biologische pluimveehouder Daniel Hoeberichts, eigenaar van Orchard Eggs in West Sussex (Verenigd Koninkrijk) zet Nederlandse lasertechnologie in nu de Britse overheid de ophokplicht voor pluimvee als preventiemaatregel tegen de vogelgriep verruimd heeft. Door de afschermplicht van de Animal & Plant Health Authority mogen vrije-uitloopvogels weer naar buiten, zolang ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.

Daniel Hoeberichts neemt geen enkel risico met zijn vrije-uitloopkippen en zet de laatste lasertechnologie in om zijn pluimvee te beschermen. “Onze kippen lopen rond in een fruitboomgaard van 20 hectare. Wij willen er alles aan doen om ze te beschermen tegen infecties. Zodra we hoorden over de Agrilaser Autonomic leek dit direct een ideale oplossing als aanvulling op de maatregelen op het gebied van bioveiligheid die we al getroffen hadden.”

Dan England, Directeur van PestFix (Groot-Brittannië): “De uitbraak van vogelgriep in Engeland in december 2016 heeft enorme druk op de pluimveesector gelegd. De preventieve maatregelen tegen de vogelgriep zijn verlengd tot april 2017 en de vereisten voor de preventie zijn ook gewijzigd met als gevolg dat pluimveebedrijven hun vogels weer buiten mogen laten mits ze aan de afschermplicht voldoen. Lasertechnologie om vogels te verjagen biedt hier de oplossing. De laserstraal heeft geen effect op het pluimvee omdat ze tam zijn.”
 

Verhoging bioveiligheid

De automatische laser biedt een innovatieve methode om ongewenste vogels te verjagen zonder schade aan te richten aan de wilde vogels, de kippen en de omgeving. Het systeem is ontwikkeld door het Delftse bedrijf Bird Control Group in samenwerking met de TU Delft. De stille laser heeft 90% tot 100% effect op boerderijen waardoor het een goed alternatief is voor de dure oplossing om netten te spannen over de gehele kippenuitloop.

Situatie in Nederland

In Nederlands is sinds de uitbraak van de vogelgriep H5N8 in november 2016 een ophok- en afschermplicht voor pluimvee van kracht. Gisteren heeft staatssecretaris Van Dam de ophokplicht wederom verlengd. De ophokplicht heeft negatieve economische gevolgen voor bedrijven die vrije-uitloopeieren produceren. Omdat de kippen langer dan twaalf weken opgehokt zijn, mogen hun eieren niet langer vrije-uitloopeieren heten maar worden ze als goedkopere scharreleieren verkocht. Wilde watervogels verspreiden de huidige vogelgriep. Deze vogels trekken in het najaar vanuit Noordoost-Europa naar hun overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa. Onderweg passeren ze Europa.

Dit zijn video’s van de lasertechnologie:


Delen: