4 januari 2017

Overheid stimuleert ganzenwering door laser met fiscaal voordeel

Featured image for “Overheid stimuleert ganzenwering door laser met fiscaal voordeel”

Preventieve vogelverjaging onderaan de streep het voordeligst

Delft, 3 januari 2017 – Volgens cijfers van het Faunafonds is er door boeren voor 16,3 miljoen euro aan schade gemeld in de eerste helft van 2016. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De uitgekeerde compensatie staat echter niet in verhouding tot de geleden schade. “Je bent altijd slechter af”, aldus Eldert de Boer, melkveehouder, in het NRC. Volgens Steinar Henskes, uitvinder van de agrilaser, is het verjagen van vogels door middel van laser op de lange termijn de meest voordelige oplossing voor boer, overheid en natuur. Mede dankzij de MIA\VAMIL-regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar de agrilaser onder valt. “Wij hebben voorbeelden van boeren die hun investering in één jaar hebben terugverdiend en verlost zijn van vretende ganzen.”

Preventie in een commercieel kader

Ecoloog Sonia van Wijk deed in 2016 onderzoek naar de bekendheid van wetenschappelijk bewezen effectieve methoden voor het voorkomen van ganzenschade. Haar onderzoek concludeert dat een alternatieve professionele aanpak met betaalde verjagingsteams uitgerust met onder meer agrilasers, niet meer kost dan de huidige aanpak. Met de MIA\VAMIL fiscale regeling als stimulans voor het inzetten van een agrilaser zet de overheid stappen richting deze duurzame professionele schadepreventie.

Lasers bewezen effectief

Akkerbouwbedrijf NIVU uit Goeree-Overflakkee leed voorheen tussen de 20.000 en 40.000 euro aan ganzenschade per jaar. Sinds 2015 zet het bedrijf twee automatische agrilasers in om grauwe ganzen en brandganzen van de 130 hectare grond te verjagen. De totale investering bedroeg 11.992 euro met in het eerste jaar een fiscaal voordeel van 6.921 euro dankzij de MIA\VAMIL-regeling. Hierdoor werd de initiële investering reeds binnen één jaar terugverdiend. “De case van Akkerbouwbedrijf NIVU laat duidelijk zien dat agrilasers een essentieel onderdeel moeten worden in de ganzenschade preventiekit. Het voorkomen van schade is te allen tijde beter dan het uitbetalen van gedeeltelijke compensaties”, aldus Henskes.

Cijfers Faunafonds

Het NRC berichtte op 1 januari jl. dat ganzen in de eerste zes maanden van 2016 voor 16,3 miljoen euro schade hebben aangericht in de landbouw. De grauwe gans, kolgans en brandgans zijn hiermee verreweg de grootste kostenpost voor het Faunafonds. In 2012 was dat nog 9,2 miljoen. Bovenop de 16,3 miljoen euro die in de eerste zes maanden van 2016 al werd uitgekeerd, komt er vermoedelijk nog 2,5 miljoen euro bij voor het tweede halfjaar.

MIA\VAMIL-regeling

Begin januari publiceerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Milieulijst 2017 met bedrijfsmiddelen waarop de MIA\VAMIL-regeling van toepassing is. De agrilaser staat vermeld onder nummer F 5129. Met de MIA kunnen bedrijven profiteren van een extra investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt bedrijven de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.


Delen: