18 juni 2014

Agrilaser® Lite verjaagt vogels uit schuren en stallen

Een korte film waarin wordt gedemonstreerd hoe vogels worden verjaagd uit binnenruimten. Met de Agrilaser® Lite kunt u gemakkelijk mussen, kraaien, spreeuwen, roeken of duiven naar buiten jagen.

Stallen en schuren

Duiven, spreeuwen en roeken in stallen zullen van het veevoer eten en dit bevuilen met hun uitwerpselen. Vogels kunnen virussen en ziektes met zich meedragen, zoals het West-Nijlvirus en bloedluizen. Vogels die zich verschuilen tussen de daken en balken van bijvoorbeeld stallen en schuren zullen de laserstraal als een fysiek gevaar zien. Na herhaaldelijke blootstelling aan de laserstraal wordt het gebied als onveilig ervaren en zullen de vogels niet meer terugkeren.

Magazijnen

Vogels zoals kraaien of spreeuwen, worden snel aangetrokken tot grote hallen en magazijnen voor het bouwen van nesten of aanwezigheid van voedsel. In duivennesten komen meelwormen voor die ziektes op de mens kunnen overbrengen. De Agrilaser® Lite is een doeltreffende laserlamp om deze vogels uit hun verstopplekken te jagen en naar buiten te drijven.


Delen: