Optimaliseren van veiligheid in de olie en gas sector

Vogels kunnen de veiligheid en de noodzakelijke continuïteit van het productieproces in olie- en gasvelden, offshore installaties en raffinaderijen in gevaar brengen. Vogelnesten en zure uitwerpselen resulteren in een gevaarlijk en veroorzaken schade aan installaties en apparatuur.

Effectieve vogelwering is essentieel om de olie- en gaswinning uit te voeren zonder conflict met de natuur. Bird Control Group biedt kosteneffectieve en diervriendelijke oplossingen voor het effectief beschermen van de apparatuur, infrastructuur en de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Aerolaser Helipad

De Aerolaser Helipad biedt de offshore-industrie een oplossing voor vogelproblemen op heliplatformen, gebaseerd op een geïntegreerde benadering van hardware, software en service.

Meer informatie over de Aerolaser Helipad

Aerolaser Handheld

De Aerolaser Handheld is geïnspireerd door de natuur en simuleert een natuurlijke vijand om het airside-gebied terug te winnen van passerende vogels. Vogels nemen de naderende laserstraal waar als fysiek gevaar. Door de straal in de richting van de vogels te bewegen vliegen de vogels weg omdat dit een beroep doet op het overlevingsinstinct van de vogels.

Meer informatie over de Aerolaser Handheld

Geavanceerde lasertechnologie

Bird Control Group heeft jaren onderzoek gedaan naar de ultieme laserstraal voor vogelverjaging. Door een combinatie van zeer geavanceerde optische filters en licht frequenties toe te passen, ontstaat een lichtbundel die zeer effectief is voor het verjagen van vogels.

Vogels ervaren de laserstraal als een fysiek gevaar en spreekt daarmee het overlevingsinstinct van vogels aan, met als resultaat dat vogels onmiddellijk op de vlucht slaan. Het is een veilige en stille manier voor het weren van vogels waarbij de vogel niet gewend raakt aan de laserstraal. Bij herhaald gebruik van de laser zullen de vogels het gebied als onveilig beschouwen en er niet meer terugkeren.

Offshore installatie videos

Los mijn vogelprobleem op